0 212 583 80 10 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN
Başkanın Mesajı

Diyabetle pozitif yaşam derneği, 2012 yılında ülkemizdeki diyabetlilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları dile getirmek ve çözüm yolları bulmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda diyabetli bireyler, yakınları ve diyabete gönül vermiş sağlık çalışanları Diyabetle pozitif yaşam derneği çatısı altında bir araya gelmişlerdir.


Derneğimizin ilk hedefi toplumda diyabet bilincinin arttırılmasıdır. Türk toplumu genç nüfusun hakim olduğu bir topluluk olduğundan diyabet bilincini oluşturmada özellikle Tip 1 diyabetli gençlerimizin aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda derneğimizin yönetim kurulunda 3 tip 1 diyabetli arkadaşımız görev almaktadır. 14 Kasım Dünya diyabet gününün diğer diyabet dernekleri ve derneğimizin kurulmasında fikir liderliği yapan Türkiye Diyabet Vakfı ile birlikte kutlanmasının bu konuda en önemli etkinlik olduğu görüşündeyiz. Toplum bilincinin arttırılması, diyabetin erken tanısı ve diyabete bağlı komplikasyonların önlenebilmesi için en önemli etkendir.


Diyabet 21. yüzyılın önemli sağlık ve kalkınma sorunlarından biridir. Hiçbir ülke, zengin veya fakir, bu salgın hastalığa karşı bağışık değildir. Tüm dünya nüfusu dikkate alındığında yetişkin diyebileceğimiz nüfusun yaklaşık %8,6’sı (394 milyon kişi) diyabet hastasıdır.2035 yılına kadar ulaşılması öngürülen rakam ise 600 milyon civarındadır. Hızla değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıkları diğer ilişkili etmenlerle birlikte fazla kilolu ve obez insanların sayısının yükselmesine yol açarken, diyabet vakalarının artışına da katkıda bulunmaktadır. Geçtiğimiz 15 yıl içinde Türkiye’de diyabet hastalarının sayısı neredeyse üç katına çıkarak 1998’de 2,8 milyon kişiden 2013’te yaklaşık 7 milyona yükselmiştir. Türkiye’de diyabet hastası sayısının çok yüksek olması sebebiyle, tüm Avrupa’daki diyabet yükünün neredeyse % 14’ünü taşımaktadır.


Derneğimiz, Türkiye’de diyabetin önlenmesi, erken tanısı ve diyabetlilerin bakımının iyileştirilmesi için faaliyetler yürütür. Bu kapsamda diyabetlilere, onların ailelerine, çevresine ve topluma yönelik etkinlikler (eğitim, danışmanlık, halk toplantıları, TV-Radyo programları vb.) düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır. Ulusal ve Uluslararası, ilgili alanda bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapar ve üyelerin bu kişi ve kuruluşlardan yararlanmalarını sağlar, ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, konferanslar, paneller ve sergiler düzenler.


En önemli hedefimiz diyabetlilerin uluslar arası standartlarda tedavi alabilmesi, diyabet tedavisindeki son gelişmelerin dünya ile aynı anda ülkemizde de uygulanabilmesi için diyabet tedavi araştırma ve uygulama ünitelerinin ve merkezlerinin kurulmasıdır. Bu konuda derneğimize ait ilk merkez özel T.C. Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile dernek merkezimizde diyabetlilerin hizmetine sunulmuştur.


Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) diyabeti çağın vebası olarak adlandırmaktadır. Bu giderek artan kronik hastalığa yakalanan diyabetliler, derneğimizle birlikte hayata pozitif olarak bakmanız için sizin yanınızdayız.


Prof.Dr. Ahmet M.ŞENGÜL

Dernek Başkanı